MySQL中text字段的最大长度

原以为直接text就可以解决数据库字段长度限制问题,万万没想到text的长度只有64KB text 65535bytes ,≈64KB mediumtext 16777215bytes , ≈16MB longtext 4294967295bytes , ≈4GB

Navicat链接mysql提示2003错误


SQL常用语句记录